Průměrné hodnocení fotek v albu

Akvaristika v Superzoo.cz

Andulky mají od přírody strach z lidí. Avšak správou péčí lze i z tak plachého ptáka vychovat laskavého společníka, který se bude těšit z vaší přítomnosti. Jak ale poznáte, že vás má vaše andulka ráda? Odpověď je zjevná. Stačí pozorovat její řeč těla.

Velice spolehlivým ukazatelem náklonnosti je potřeba mazlení. Tuto potřebu dává andulka nejčastěji najevo tak, že se lísá k ruce, jemně se dotýká zobákem, aniž by vás klovla, šplhá vám po těle, sedí vám na rameni nebo se otírá o váš krk. Opakem tohoto přívětivého chování je viditelná strnulost těla.

Pokud vidíte svou andulku ztuhlou, s načepýřením peřím, neklidně cupitající ze strany na stranu, je něčím vystrašená. Buďto vámi nebo jiným rušivým faktorem. Toto nervózní chování se často objevuje v prvních dnech po pořízení andulky, kdy si pták ještě nezvyknul na vaši přítomnost, ani na změnu prostředí. Pokud se s tímto chováním potýkáte, je nejlepší dát andulce prostor a čas.

Zajímavou indicií jsou pohyby křídel. Ptákům totiž neslouží pouze jako dopravní prostředek. Křídla jsou nositeli poctivých neverbálních signálů stejně, jako je tomu u lidských končetin. Mávání křídly na místě, za předpokladu, že má andulka dostatek pohybu nebo křídly třepetá mimo svou voliéru, je projevem štěstí. Podobně je tomu tak i u ocasních per, kterými andulky mohou mávat tak, jako pes vrtí svým ocasem.

I zorničky mají dorozumívací funkci. A to samozřejmě nejen u andulek, ale i u lidí. Což je, bohužel, poměrně málo známá informace. Na očích proto pomůžeme vypozorovat náladu, zájem a náklonnost díky rozšířeným zornicím. Stažené zorničky naopak značí nezájem, nenávist, únavu nebo stres. Abyste zjistili, jestli vás má vaše andulka ráda, pozorujte i její oči. Během pozorování berte v úvahu reakce zornic na světlo a tmu.

Možná k vám někdy andulka přijde a vyvrhne před vás potravu. V mezilidské komunikaci bychom si něco takového vysvětlovali všelijak. V případě andulky se jedná o projev starostlivosti a velké lásky. Po vydávení potravy se podívejte andulce do očí. Je pravděpodobné, že se její zornice rozšíří a začne kývat hlavou jako by se vám snažila říct: „Na, dej si, ochutnej.“ Na vašem místě bych zdvořile odmítla.

Posledním, ale neméně důležitým znakem náklonnosti, o kterém si v tomto článku povíme, jsou zvukové projevy andulky. Obecně lze říci, že čím více se andulky zvukově projevují, tím lépe se cítí. Pod těmito zvukovými projevy však nemyslíme napodobování lidské řeči (nepřesně mluvení), ale především pípání, pískání nebo zpívání. Například krátké pípnutí často znamená, že se andulka na něco ptá. Třeba: „Kde jsi?“ nebo „Co se děje?“

Mějte na paměti, že informace poskytnuté v tomto článku jsou orientační. Pro správný výklad neverbální komunikace je nutné zvážit mnohé aspekty. Pokud vaše andulka vykazuje jen některé vzory vlídného chování, které jsem zde popisovala, zamyslete se nad tím, jak a jestli udržujete a rozvíjíte vztah s vaší andulkou. Andulky jsou poměrně inteligentní papoušci, kterým neuniknou mnohé souvislosti. Má vaše andulka přístup k čerstvé vodě a krmení? Má dostatek pohybu? Ptáci potřebují létat a pravidelně si protahovat křídla.

Vyndáváte andulku z klece i přesto, že se jí to evidentně nelíbí? Pokud se v těchto bodech nacházíte, je možné, že si k vám andulka vypěstovala antipatie a je potřeba rapidně změnit svůj přístup. Nezoufejte, i narušená důvěra se dá obnovit :)

Zdroj: foto: pixabay.com, autor: Diana Michalová

Klíčová slova: andulka, papoušek


Poprvé na Zoologeru?