Průměrné hodnocení fotek v albu

Pro vaše mazlíčky z našeho e-shopu

Kdyby tak měly pneumatiky stejné vlastnosti jako prstíky gekona… To by jistě uvítala většina řidičů. Gekon se totiž spolehlivě udrží i na těch nejhladších površích. Extrémně přilnavé prstíky neunikly pozornosti výrobců pneumatik, proto ochotně financují jejich výzkum. Hlavní sponzoři výzkumu gekona mají před konkurencí nesporný náskok. Výsledky bádání se k nim dostanou přednostně.

V čem spočívá gekonovo kouzlo? Na svých dobře vyvinutých pěti prstech má adhezivní (přilnavé) polštářky. Tyto bohatě prokrvené polštářky jsou tvořeny lamelami a přísavkami. Těmi se gekon pevně přidržuje povrchu. Díky tomu může rychle a snadno šplhat po skalách, stromech, stropech, kolmých zdech i okenních tabulích. Čisté, hladké sklo by pro mnohé živočichy znamenalo konec výletu. To u našeho čiperného malého plaza neplatí. Gekona přicucávají Van der Waalsovy síly, o kterých jste slýchali na hodinách chemie. Tyto síly působí mezi lamelami a podklady, po kterých si gekon vykračuje. Van der Waalsovy interakce jsou velmi slabé. Přesto gekona bezpečně udrží. Myslíte, že by stejný mechanismus udržel i člověka? Odpověď zní ano. Museli bychom mít chodidla extrémně obřích rozměrů a vrátit se k čtyřnohé chůzi… ale možné by to bylo :)

Bohužel, ani gekon není takový držák, aby ho nevzala voda. Ve volné přírodě obývá gekon téměř celoročně promáčená stanoviště. Vyšlo však najevo, že se gekon za mokra udrží na hydrofobním, ale neudrží se na hydrofilním povrchu. Příkladem hydrofobního povrchu jsou listy nebo teflon. Když na takový povrch nalijete tekutinu, shlukne se do kapek. To protože se teflon i listy vody bojí (hydro = voda, fobie = strach). Příkladem povrchu hydrofilního je sklo. Takový povrch vodu přímo miluje (hydro = voda, fílie = láska). Za sucha drží gekon na obou typech povrchů jako přibitý. Avšak, lezouc v dešti po venkovní výloze, si o smyk přímo říká.

Dokonce se ukázalo, že souvislá vrstva vody na hydrofobním povrchu adhezi gekoních prstíčků účelně napomáhá. V mokru polštářky přilnou a drží podstatně pevněji než za sucha. Protože auta nejezdí po skleněných silnicích, pneumatiky z gekoních chodidel by z nich mohly udělat mnohem bezpečnější dopravní prostředky.

Zdroj: foto: pixabay.com, autor: Diana Michalová

Klíčová slova: gekon, plaz, přilnavost, pneumatiky


Poprvé na Zoologeru?