Průměrné hodnocení

Krmivo pro psy v e-shopu dobra-miska.cz

1/12

dna, gmo, genóm, genetika, mitochondria, chromozóm, myš, myši, hlodavce, pokusy, laboratórium, výskum, testy

Genetická modifikácia je vedomý zásah človeka do genetickej informácie (genetického materiálu, resp. genómu) živého tvora. Zaužíval sa výraz: geneticky modifikované (teda zmenené) organizmy, čo nie je celkom výstižné, pretože geneticky zmenený je vlastne každý - pohlavným rozmnožovaním vzniknutý - organizmus. V zahraničí sa používajú výrazy: genetické inžinierstvo, moderné resp. nové biotechnológie.

Genetický materiál je vysoko organizovanou štruktúrou, ktorej náhodné a potom trvalé zmeny (mutácie) sa v prirodzenom prostredí vyskytujú zriedka, no nie výnimočne. Keďže charakter mutácií je náhodný, väčšina z nich má tendenciu byť pre organizmus selekčne nevýhodná. Chybné riešenia v prírode neprežijú, čo spôsobuje tzv. selekciu, čiže výber.

Zobrazit všechny fotky ›

Zdroj: foto: pixabay, informácie: uniba.sk, osel.cz, Imperial College London, Case Western Reserve University, M. McKenzie et al.

Klíčová slova: dna, gmo, genóm, genetika, mitochondria, chromozóm, myš, myši, hlodavce, pokusy, laboratórium, výskum, testy


Poprvé na Zoologeru?