Zásady používání dat

Zásady používání dat

Tyto zásady popisují, jaké informace shromažďujeme a jak je používáme a sdílíme. S vašimi dotazy nás kontaktujte na privacy@zoologer.com.

Snažíme se vyhovět všem legislativním požadavkům na ochranu dat, zejména Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, také známému jako Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (anglicky General Data Protection Regulation, zkratka GDPR).


 • Akce, které provádíte, a informace, které poskytujete.

  Shromažďujeme obsah a další informace, které poskytujete při používání našich Služeb, včetně informací uvedených při registraci účtu, při vytváření nebo sdílení a posílání zpráv či jiné komunikaci s ostatními uživateli. Patří sem informace o vámi poskytovaném obsahu a informace v něm uvedené, například místo pořízení fotky nebo datum vytvoření souboru. Tyto informace jsou uchovávány a používány pouze k zajištění fungování webstránky, např. k zobrazení chatu nebo fotoalba. Tyto data nejsou používána k profilovaní užívatelů. Zaznemávame také data ohledně požadavků poslaných na webserver poskytující tuto stránku. Tento záznam může potenciálně obsahovat osobní data. Existence tohto záznamu je důležitá pro bezpečnost služby. Uchováváme také pseudoanonymizovanou verzi těchto záznamů. Lhůty, během kterých uchovávame tyto informace jsou uvedeny níže.

 • Přístup třetích stran k Vaším informacím.

  Vaše informace nesdílíme s třetími stranami, vyjma případů, kdy je to nutné k dokončení Vašeho požadavku (např. při přihlášení přes Facebook musíme komunikovat s Facebookem), nebo když máme povinnost tyto data poskytnout (např. na příkaz soudu).

 • Informace o zařízení.

  Uchováváme anonymizovaná data o tom, jaká zařízení jsou používaná k přístupu na webstránku. Tyto záznamy neobsahují osobní informace a jsou používaná na zlepšení užívatelského zážitku.

 • Služby inzerce, měření a analýzy (pouze informace, které neidentifikují konkrétní osobu).

  Neposkytujeme personalizovanou reklamu. Zobrazovaná reklama je vybírána náhodně ze seznamu reklam, které jsme odsouhlasili. Pokud nám k tomu nedáte oprávnění, nesdílíme s partnery pro inzerci, měření a analýzy žádné informace, které vás identifikují jako konkrétní osobu (informace identifikující konkrétní osobu, jsou například jméno nebo e-mailová adresa, které mohou být samy o sobě využity k tomu, aby vás někdo kontaktoval nebo zjistil, kdo jste). Těmto partnerům můžeme poskytnout informace o dosahu a efektivitě jejich inzerce, aniž bychom jim však poskytovali informace, které prozrazují vaši totožnost, nebo pokud jsme informace převedli do souhrnné podoby, aby z nich nebylo možné zjistit, kdo jste. Inzerentovi můžeme například sdělit, jak si vedou jeho reklamy nebo kolik lidí jeho reklamy vidělo. Těmto partnerům můžeme poskytnout demografické údaje, které však nevedou k identifikaci konkrétních osob, abychom jim pomohli porozumět charakteristice a povaze jejich okruhu uživatelů nebo zákazníků, a to až poté, co se zavážou dodržovat naše pravidla pro reklamu.

 • Ukládání a mazání informací.

  Údaje ukládáme na dobu, která je nezbytná pro poskytování produktů a služeb. Informace přidružené k vašemu účtu jsou uchovávány až do doby, než účet odstraníte. Záznamy o přístupu k webserveru, které potenciálně obsahují citlivé informace jsou uchovávány 30 dní. Pseudoanonymizované verze záznamů jsou uchovávány 3 roky. Anonymizované záznamy o zařízeních jsou uchovávány 3 roky.

  Mějte na paměti, že informace, které o vás sdílí ostatní uživatelé, nejsou součástí vašeho účtu a nebudou tedy odstraněny spolu s vaším účtem.

 • Smazání informací a poskytnutí kopie zhromáždených informací.

  Máte právo na odstranení Vašich údajů. Máte právo požadovat kopii svých údajů. Tyto žádosti posílejte na privacy@zoologer.com

Datum poslední revize: 20.04.2018